Tin tức - Sự kiện

17/05/2018

Tổ chức sinh nhật tháng 4/2018 cho nhân viên

Tổ chức sinh nhật HLO

Chi tiết
17/05/2018

Tổ chức sinh nhật tháng 5/2018 cho nhân viên

Tổ chức sinh nhật HLO

Chi tiết
09/03/2018

Happy Woman's Day 8-3

Tổ chức ngày 8-3 cho các chị em

Chi tiết
06/02/2018

Trao Quà Tết 2018

Trao quà tết 2018 cho các thành viên gia đình HLO

Chi tiết

Tổ chức sinh nhật tháng 4/2018 cho nhân viên

Tổ chức sinh nhật HLO

17/05/2018

Tổ chức sinh nhật tháng 5/2018 cho nhân viên

Tổ chức sinh nhật HLO

17/05/2018

Happy Woman's Day 8-3

Tổ chức ngày 8-3 cho các chị em

09/03/2018

Trao Quà Tết 2018

Trao quà tết 2018 cho các thành viên gia đình HLO

06/02/2018