Tin tức - Sự kiện

TRUNG THU 2021

🎁🎁🎁Trung thu năm nay các bạn thế nào? Năm nay Hoang Linh Corp vẫn đón Trung thu💖💖💖, gửi đến tất cả các thành viên theo cách riêng biệt, đảm bảo thực hiện nghiêm tinh thần chống dịch, Chung tay đẩy lùi Covid, Vì một Việt Nam tươi đẹp. 🗾🗾🗾🗾🇻🇳🇻🇳🇻🇳🎈🎈🎈🎈🎈