CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Unity Game Developer
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021
Mức lương: 8-50Tr
Mô tả:
 • Thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống game client Unity.
 • Sắp xếp và thực hiện các công việc liên quan tới quá trình phát triển phần mềm.
 • Phát triển các công cụ và ứng dụng để hỗ trợ quá trình phát triển một cách gọn gàng và hiệu quả.
 • Có thể tự động hóa một số công việc thông qua công cụ hoặc script.
 • Cộng tác với nhóm làm việc và các nhóm khác để sửa lỗi và phát triển sản phẩm.
 • Tài liệu hóa quá trình phát triển và theo dõi hệ thống khi triển khai.
 • Đảm bảo phần mềm luôn được cập nhật với các kỹ thuật mới nhất.
 • Đảm bảo các công việc hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng cao.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) và design pattern.
 • Có khoảng 1 năm kinh nghiệm lập trình với C#, Unity.
 • Có kiến thức về Java, Android SDK, Android NDK.
 • Có kiến thức về Objective-C, Xcode.
 • Có kiến thức về building/debugging cho Android/iOS.